3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf dzw mat JX 27 przedsięb. SW 2a mat JX 27 r_matematyka JX 27
2 8:55- 9:40 wf dzw mat JX 27 fiz ZB 1a r_matematyka JX 27 j. niemiecki-1/2 KD 2a
j. fr-2/2 MP 13
3 9:50-10:35 wf dzw język polski HW 40 r_geografia TS 39 język polski HW 40 r_geografia TS 39
4 10:45-11:30 j. niemiecki-1/2 KD 2a
j. fr-2/2 MP 1a
chem-1/2 SO 31
fiz-2/2 ZB 13
język polski HW 40 język polski HW 40 r_angielski-1/2 AG 14a
r_angielski-2/2 DS 20a
5 11:50-12:35 geog TS 39 fiz-1/2 ZB 13
informatyka-2/2 AS 30
mat. w prak. JX 27 biol KS 40 wf - chł
6 12:45-13:30 j. ang-1/2 AG 14a
j. ang-2/2 DS 20a
informatyka-1/2 AS 30
chem-2/2 SO 31
r_matematyka JX 27 historia PJ 20 wf - chł
7 13:40-14:25 j. ang-1/2 AG 14a
r_angielski-2/2 DS 20a
r_angielski-1/2 AG 14a
j. ang-2/2 DS 20a
religia-1/2 #m31 19 Geoświat TS 39 wf - chł
8 14:35-15:20 historia PJ 20 j. ang-1/2 AG 14a
j. ang-2/2 DS 20a
religia-1/2 #m31 19 godz.z wych PJ 20  
9 15:30-16:15       etyka-2/2 #m20 40  
Obowiązuje od: 4.09.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 04.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum