2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf - dzw język polski ZE 40 r_wos AL 19 wf - chł chem SO 31
2 8:55- 9:40 wf - dzw język polski ZE 40 r_wos AL 19 wf - chł fiz-1/2 Ju 11
chem-2/2 SO 31
3 9:50-10:35 wf - dzw geog KM 1a język polski ZE 40 wf - chł chem-1/2 SO 31
fiz-2/2 Ju 11
4 10:45-11:30 mat KQ 23 geog KM 1a język polski ZE 40 j. niemiecki-1/2 KD 2a
j. fr-2/2 TW 41
j. ang-1/2 IS 10a
j. ang-2/2 SS 8a
5 11:50-12:35 mat KQ 23 przedsięb. KM 1a biol-1/2 KS 33
informatyka-2/2 AS 30
j. niemiecki-1/2 KD 2a
j. fr-2/2 TW 41
j. ang-1/2 IS 10a
j. ang-2/2 SS 8a
6 12:45-13:30 historia PJ 20 godz.z wych TW 2a informatyka-1/2 AS 30
biol-2/2 KS 33
r_j.polski ZE 40 wos AL 19
7 13:40-14:25 r_historia PJ 20 historia PJ 20 biol KS 33 mat KQ 23 r_j.polski ZE 40
8 14:35-15:20 j. ang-1/2 IS 10a
j. ang-2/2 SS 8a
  religia-1/2 TO 27 mat KQ 23 język polski ZE 40
9 15:30-16:15 wdżr #A23 50   religia-1/2 TO 27 PD 38 etyka  
Obowiązuje od: 1.09.2021 r.
Drukuj plan
wygenerowano 31.08.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum